Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500542200

uzatvorená za účelom uloženia SO 09 Úprava vonkajších rozvodov NN k stavbe „4 RODINNÉ DOMY, SLÁVIČIE ÚDOLIE“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 4532/4 a pozemku reg. E-KN parc. č. 21517, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000837
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 28.3.2022 | Počet zobrazení: 95
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.