Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500512100/0099

uzatvorený za účelom zmeny lehoty na predloženie výzvy o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, uloženie vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k existujúcej prevádzke rýchleho občerstvenia nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 1336/6, na pozemku reg. C-KN parc. č. 1336/12, k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001217
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 28.3.2022 | Počet zobrazení: 82
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.