Dodatok č. 11 88 0804 03 04 K protokolu č. 11 88 0804 03 00 o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov

Dodatok sa uzatváral z dôvodu, že hlavné mesto zabezpečilo rekonštrukciu plynovej kotolne a vznikla potreba úpravy zmluvy o zverení z dôvodu technického zhodnotenia zvereného objektu.
Dátum uzatvorenia: 24.03.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.3.2022 | Počet zobrazení: 1002
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.