Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501052200

uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 01 Rozvody NN k stavbe "Obytná zóna Čunovo - Zichyho Tably, lokalita B/1" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 83/1, 698/4, 698/156-159, 698/274, 699/3 a pozemky reg. "E" KN parc. č. 1192/1, 1210/1 v k. ú. Čunovo
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000834
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 23.03.2022
Dátum účinnosti: 24.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 23.3.2022 | Počet zobrazení: 104
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.