Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501342200/0099

uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO.3.2.1. Vodovodná prípojka, SO 3.3.1.Prípojka splaškovej kanalizácie a SO.3.3.2. Areálová kanalizácia dažďová k stavbe „Parkovací dom, Panónska ul., Bratislava - Petržalka“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2548/30 a 2554, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001424
Dátum uzatvorenia: 21.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 21.3.2022 | Počet zobrazení: 87
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.