Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500332200/0099

Uzatvorená dňa 18.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 Kanalizačná prípojka a SO 06 Plynová prípojka k stavbe ,,Bytový dom Pražská 9/A - 9/B, Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21630, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 18.03.2022
Dátum účinnosti: 19.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.3.2022 | Počet zobrazení: 92
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.