Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

Objednávateľ uzatvára túto dohodu ako výsledok postupu zadávania zákazky na predmet „Zabezpečenie facilitačných služieb počas stretnutí pracovných skupín pri príprave komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy “ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

 
 


 
Číslo:
MAGTS2200117
Názov:
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
Poskytovateľ’ sa zaväzuje poskytovať: a) objednávateľovi zabezpečenie rokovaní pracovných stretnutí najmä moderovania vybraných pracovných skupín (ďalej len ako „facilitácia“), b) technické zabezpečenie priebehu online stretnutí podľa pokynov uvedených v prílohe č. 1, c) vypracovanie zápisu z každého online stretnutia podľa prílohy č. 1 (ďalej len ako „zápis). (činnosti podľa článku II bod 1 tejto dohody spolu ďalej len ako „služby“). Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby výlučne na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa tejto dohody.
Cena:
4 795.00
Dátum uzatvorenia:
17.3.2022
Dátum zverejnenia:
18.3.2022
Dodávateľ:
PDCS, o.z.
Ulica, číslo:
Štúrova 13
Mesto:
811 02 Bratislava
IČO:
317 824 51
Dátum účinnosti:
19.3.2022
Dátum platnosti do:
neuvedený
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar:
Sekcia sociálnych vecí

Aktualizácia: 18.3.2022 | Počet zobrazení: 1118
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.