Kúpna zmluva č. 04 88 0072 22 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0072 22 00 uzatvorená medzi predávajúcim: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a predávajúcim: Katarína Hovorková Kamencová, o prevod nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15263/15 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 20 m² zapísaného na LV č. 1201.
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 15.03.2022
Dátum účinnosti: 16.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 15.3.2022 | Počet zobrazení: 1099
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.