Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500362200/0099

Uzatvorený dňa 11.03.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 12 Plynová prípojka k stavbe ,,Logistický areál DOAS“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 4925/102, LV č. 400, k.ú. Rača
Dodávateľ: D O A S, a.s., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, IČO: 31373917
Dátum uzatvorenia: 11.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.3.2022 | Počet zobrazení: 130
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.