Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0752 21 00

Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0752 21 00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 10549/9 vo výmere 16 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 02.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.3.2022 | Počet zobrazení: 814
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.