Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0347 13 00

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0347 13 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu dohodou z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 7292 postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10131/8, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Dátum uzatvorenia: 02.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.3.2022 | Počet zobrazení: 988
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.