Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500782200/0099

uzatvorená za účelom uloženia káblovej a istiacej skrine s rozvodmi pre objekt Dom Mieru v rámci stavby „Bratislavské podhradie - Vydrica“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21435 a pozemku reg. C-KN parc. č. 885/12, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001410
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
    
 

Aktualizácia: 8.3.2022 | Počet zobrazení: 141
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.