Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500962200/0099

uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k existujúcemu BD na Ipeľskej ul. č. 11, na pozemku reg. E-KN parc. č. 283/1 a pozemku reg. C-KN parc. č. 5546/62, k.ú. Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001409
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
     
 

Aktualizácia: 8.3.2022 | Počet zobrazení: 118
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.