Zámenná zmluva č. 03 88 0159 22 00

Zámenná zmluva č. 03 88 0159 22 00, predmetom ktorej je zámena pozemkov, a to novovytvoreného pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/276 – ostatná plocha vo výmere 645 m2, vzniknutého podľa GP č. 79/2021 odčlenením od pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/276, LV č. 6957, pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/277 – ostatná plocha vo výmere 611 m2, evidovaného na LV č. 6957 a dielu 3 vo výmere 25 m2, ktorý je GP č. 79/2021 odčlenený od parc. č. 3400/276 – ostatná plocha vo výmere 836 m2, LV č. 6957 a pričlenený k novovytvorenému pozemku parc. č. 3400/278, za pozemky, a to diel 2 vo výmere 244 m2 odčlenený z pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/3 – ostatná plocha vo výmere 6063 m2, LV č. 847, pričlenený k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/279 a diel 6 vo výmere 1037 m2 odčlenený od pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/158 – ostatná plocha vo výmere 9800 m2, LV č. 847 a pričlenený k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/279.
 

 
 
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.3.2022 | Počet zobrazení: 2945
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.