Kúpna zmluva č. 04 88 0083 22 00

Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0083 22 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m².
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
      
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.3.2022 | Počet zobrazení: 278
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.