Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086

Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086 medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Občianskym združením WellGiving a ELLMANN. s.r.o. je zmena obsahu zmluvy nasledovne: a) pôvodný dodávateľ sa nahrádza v plnom rozsahu novým dodávateľom, b) Článok II bod 1 zmluvy sa dopĺňa o písmeno e) v nasledujúcom znení: „poskytovanie technickej podpory zamestnancom objednávateľa pri tvorbe a úprave formulárov a využívaní novonaprogramovaných funkcií“, c) Článok II bod 1 písmeno a) zmluvy sa mení nasledovne: „webhostingové služby na serveri zdieľanom pre hosťovanie webov nepretržite 18 hodín denne; webová aplikácia dodávateľa musí mať pre objednávateľa k dispozícii 3GB diskového priestoru a traffic limit 2GB mesačne“ d) Článok IV bod 1 zmluvy sa mení nasledovne: „Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytované služby vo výške 3 000,- EUR (slovom: tritisíc eur) bez DPH ročne.“
 

 
 


 
Číslo:
MAGTS2000086
Názov:
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086
Typ:
Tovary a služby
Dátum uzatvorenia:
2.3.2022
Dátum zverejnenia:
7.3.2022
Dodávateľ:
ELLMAN, s.r.o
Ulica, číslo:
Muškátová 732/23
Mesto:
900 55 Lozorno
IČO:
35 949 309
Dátum účinnosti:
8.3.2022
Dátum platnosti do:
neuvedený
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar:
Oddelenie kultúry

Aktualizácia: 7.3.2022 | Počet zobrazení: 1195
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.