Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500632200

Zmluva uzatvorená dňa 07.03.2022 za účelom uloženia VN linky č. 1041, 438, 405 k stavbe „BA_Dúbravka - Prekládka VN linka č. 1041, 438, 405“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 3419/1 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3192/100, 3193, 3195/2, 4424/202 v k.ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Dátum účinnosti: 08.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 7.3.2022 | Počet zobrazení: 133
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.