Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0059 22 00

Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0059 22 00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 9334/3 vo výmere 672 m², druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625, pozemku registra „C“ KN parc. č. 9336/3 vo výmere 1 415 m², druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 9338 vo výmere 1 599 m², druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625.
Dátum uzatvorenia: 23.02.2022
Dátum zverejnenia: 04.03.2022
Dátum účinnosti: 05.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 4.3.2022 | Počet zobrazení: 875
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.