Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0525 16 00

Dohodu o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0525 16 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 17342/170 k.ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 28.2.2022 | Počet zobrazení: 1206
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.