Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801241601

Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801241601, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „E“ parc. č. 896/1 – orná pôda vo výmere 485 m2 v k. ú. Vajnory, LV č. 3428.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
            
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.2.2022 | Počet zobrazení: 894
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.