Kúpna zmluva č. 04 88 0051 22 00

Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0051 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
       
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.2.2022 | Počet zobrazení: 853
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.