Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0496 21 00

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0496 21 00, ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru č. 1.44 vo výmere 47,39 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, bez súpisného čísla, orientačné číslo 1, v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, nezapísaný na LV.
Dátum uzatvorenia: 14.02.2022
Dátum zverejnenia: 24.02.2022
Dátum účinnosti: 25.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 24.2.2022 | Počet zobrazení: 994
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.