DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0543 17 00

Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 1598/72 k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Referát nájmov majetku
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.2.2022 | Počet zobrazení: 1237
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.