Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2 888 0025 2200

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2 888 0025 2200, ktorej predmetom je vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu cez pozemok reg. „C“ parc. č. 1163/4, k. ú. Dúbravka, evidovaný na LV č. 847, v rozsahu dielu 1 vo výmere 19 m2 podľa GP č. 175/2021 zo dňa 13. 10. 2021.
Dátum uzatvorenia: 08.02.2022
Dátum zverejnenia: 21.02.2022
Dátum účinnosti: 22.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.2.2022 | Počet zobrazení: 169
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.