MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI, predmetom ktorého je úprava spolupráce Hlavného mesta Slovenskej republiky a spoločnosti ITB Development a. s. pri rozvoji zóny „Polianky“, pri rozvoji zóny „Čerešne CITY“ a zavŕšení ich spoločného postupu pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod komunikáciou Harmincova s cieľom umožnenia jej rekonštrukcie podľa schváleného územného rozhodnutia D – 2007-06/8453-1057/U/14/Ry a podmienok uvedených v Zámennej zmluve č. 03 88 0007 21 00 uzatvorenej dňa 21. 4. 2021, v Dohode o budúcej dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0008 21 00/0099 uzatvorenej dňa 5. 5. 2021 a v Dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0009 21 00 uzatvorenej dňa 10. 2. 2022.
Dátum uzatvorenia: 17.2.2022
Dátum zverejnenia: 18.2.2022
Dátum účinnosti: 19.2.2022
 

 
 
     
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.2.2022 | Počet zobrazení: 880
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.