Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508542100

uzatvorená za účelom uloženia elektrického vedenia k stavbe "Bytový dom Jelenia" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 21700/1 a pozemok reg. "E" KN parc. č. 21708 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000813
Dátum uzatvorenia: 17.02.2022
Dátum zverejnenia: 17.02.2022
Dátum účinnosti: 18.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
      
 

Aktualizácia: 17.2.2022 | Počet zobrazení: 232
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.