Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500232200/0099

uzatvorená za účelom uloženia NN káblového vedenia a skrine v rámci rozšírenia distribučnej siete NN a k stavbe "Rekonštrukcia a prestavba rodinného dvojdomu, Révová ul. č. 13 13A" na pozemku reg. E-KN parc. č. 1957/3 a pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1933, 1922/5, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001403
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
     
 

Aktualizácia: 16.2.2022 | Počet zobrazení: 217
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.