Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502102000/0099

uzatvorený z dôvodu zmeny trasy SO 09 Prekládka VN linky v rámci stavby "ČUNOVO LIVING IBV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA", na pozemku reg. C-KN parc. č. 1240, k.ú. Čunovo
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVBZ 00001106
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Aktualizácia: 16.2.2022 | Počet zobrazení: 222
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.