Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500842200

Uzatvorená dňa 16.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby " Prekládka elektroprípojky zo vzdušného vedenia do podzemného" k rodinnému domu na pozemku registra „C“ KN parc. č. 538 v k.ú. Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
     
 

Aktualizácia: 16.2.2022 | Počet zobrazení: 198
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.