Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500552200/0099

Zmluva uzatvorená dňa 16.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Tyrkys 101/436“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 698/156 a 698/157 v k.ú. Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 16.02.2022
Dátum účinnosti: 17.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
      
 

Aktualizácia: 16.2.2022 | Počet zobrazení: 215
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.