Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0049 07 00

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0049 07 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3557 a 3558/5 k. ú. Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 29.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 15.2.2022 | Počet zobrazení: 779
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.