Kúpna zmluva č. 04 88 0851 21 00

Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0851 21 00, predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m².
Dátum uzatvorenia: 14.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.2.2022 | Počet zobrazení: 362
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.