Kúpna zmluva č. 04 88 0849 21 00

Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0849 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11370/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 14.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.2.2022 | Počet zobrazení: 771
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.