Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500482200/0099

uzatvorená za účelom uloženia „Predĺženia verejného vodovodu DN 80, LT“ pre zásobovanie existujúcej záhrady na parc. č. 391/8 a existujúcich rekreačných chát nachádzajúcich sa na parc. č. 390, 373 a 375“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 343/1 a 442/3, k.ú. Devín
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001401
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.2.2022 | Počet zobrazení: 247
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.