Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500092200

uzatvorená za účelom uloženia SO 628-00 Prípojka NN pre VO na D2 v Mlynskej doline k stavbe „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2908, 2910/18, 3888/63, 3888/57, 3888/146, 3888/147, 3888/149 a pozemku reg. E-KN parc. č. 22393/1, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000811
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.2.2022 | Počet zobrazení: 241
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.