Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500062200

uzatvorená za účelom SO 503-00 Diaľničná kanalizácia od tunela Sitina pre stavbu „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“ , na pozemku reg. E-KN parc. č. 22393/1 a pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3888/53 a 3888/55, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB00000809
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.2.2022 | Počet zobrazení: 205
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.