Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500052200

uzatvorená za účelom uloženia SO 502-00 Odvedenie drenážnych vôd z tunela Sitina pre stavbu „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3888/44 a 3888/53, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000808
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.2.2022 | Počet zobrazení: 189
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.