Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500042200

uzatvorená za účelom uloženia SO 501-00 Diaľničná kanalizácia od km 118,744 po km 119,794 k stavbe „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“ , na pozemku reg. E-KN parc. č. 19792/201, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: ODSVB 00000807
Dátum uzatvorenia: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Dátum účinnosti: 12.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.2.2022 | Počet zobrazení: 210
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.