ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 83 0866 21 00

Nájom – častí pozemkov parc. č. 818/25 a 819 k. ú. Petržalka, za nájomné 1,00 euro za celý predmet nájmu/rok v prospech RKC , farnosť Bratislava -Petržalka I. za účelom vybudovania Sanktuária spojeného s obnovou kaplnky a jej okolia.
Dátum uzatvorenia: 09.02.2022
Dátum zverejnenia: 10.02.2022
Dátum účinnosti: 11.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.2.2022 | Počet zobrazení: 805
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.