Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500012000/0099

uzatvorený za účelom zmeny stavebníka, SO 403 Preložka vzdušného elektrického vedenia k stavbe "Polyfunkčný objekt s ubytovacím zariadením a bytmi Sosnova, Bratislava - Petržalka", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5463, 5482/2, 5464/7, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001073
Dátum uzatvorenia: 09.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.02.2022
Dátum účinnosti: 10.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Aktualizácia: 9.2.2022 | Počet zobrazení: 211
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.