Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500082200/0099

uzatvorená za účelom uloženia splaškovej kanalizácie v rámci stavby "Predĺženie výtlačného potrubia pri Gaštanovej aleji", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1142/1, 1142/2, 1142/6, 1142/7 a pozemku reg. E-KN parc. č. 467/1, k.ú. Rusovce
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001400
Dátum uzatvorenia: 09.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.02.2022
Dátum účinnosti: 10.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.2.2022 | Počet zobrazení: 219
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.