Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500312200

Uzatvorená dňa 09.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky pre stavbu ,,Polyfunkčný objekt Grӧsslingova“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21760/1 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 09.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.02.2022
Dátum účinnosti: 10.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.2.2022 | Počet zobrazení: 219
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.