Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500352200/0099

Uzatvorená dňa 08.02.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe „RODINNÉ DOMY JESÉNIOVA“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21680, LV č. 3495, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 08.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.2.2022 | Počet zobrazení: 218
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.