Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022

Kúpna zmluva č. ÚEZ: 1/2022, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 18437/112 - záhrady o výmere 191 m2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 68/2018 odčlenením od pozemku "C" KN parc. č. 18437/1, LV č. 6747.
Dátum uzatvorenia: 07.01.2022
Dátum zverejnenia: 07.02.2022
Dátum účinnosti: 08.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.2.2022 | Počet zobrazení: 815
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.