Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0167 17 00

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0167 17 00, predmetom ktorej je ukončenie nájmu z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 16 782, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10119/12, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 04.02.2022
Dátum účinnosti: 05.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 4.2.2022 | Počet zobrazení: 1047
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.