Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506392100

Zmluva uzatvorená dňa 03.02.2022 za účelom uloženia stavebných objektov – SO 02 Vodovodná prípojka a VŠ pre objekty SO 01.1 a SO 01.2, SO 04 Plynová prípojka pre objekty SO 01.1 a SO 01.2 k stavbe „Zariadenie obchodu a nevýrobných služieb“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 15515/30, 15515/47 a pozemku reg. E-KN parc. č. 15515/9 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 03.02.2022
Dátum zverejnenia: 03.02.2022
Dátum účinnosti: 04.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 3.2.2022 | Počet zobrazení: 248
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.