Dodatok číslo 088809671403 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400 zo dňa 19.5.2015 v znení dodatkov

Predmet: Dodatok číslo 088809671403 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400 zo dňa 19.5.2015 v znení dodatkov, ku ktorému zmluvné strany pristúpili z dôvodu, že prenajímateľ nie je vlastníkom pozemkov registra "C" KN parc. č. 12050/84 - vinica vo výmere 83 m² a parc. č. 12050/79 - ostatné plochy vo výmere 69 m², k.ú. Nové Mesto, a preto je potrebné zúžiť predmet nájmu.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 03.02.2022
Dátum účinnosti: 04.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.2.2022 | Počet zobrazení: 1213
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.