Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1128 18 00.

Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1128 18 00, ktorej predmetom je ukončeniu nájmu d o h o d o u z dôvodu zmeny vlastníka príslušného nebytového priestoru.
Dátum uzatvorenia: 02.02.2022
Dátum zverejnenia: 02.02.2022
Dátum účinnosti: 03.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 2.2.2022 | Počet zobrazení: 883
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.