Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504682100

Dodatok uzatvorený z dôvodu opravy nesprávne uvedenej výmery pozemku registra C-KN parc.č. 21844/2 k. ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 02.02.2022
Dátum zverejnenia: 02.02.2022
Dátum účinnosti: 03.02.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Aktualizácia: 2.2.2022 | Počet zobrazení: 503
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.