Kúpna zmluva č. 04 88 0852 21 00

Predmet: Kúpna zmluva č. 04 88 0852 21 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 01.02.2022
Dátum účinnosti: 02.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 1.2.2022 | Počet zobrazení: 741
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.